SENARAI DOKUMEN ISO PERPUSTAKAAN


Bil Nama Dokumen No. Ruj. Dok Jenis Dokumen
1 PENDIGITALAN & MUAT NAIK BAHAN KE SISTEM REPOSITORI PUSM/3/PK03 Prosedur Kerja
2 PEMPROSESAN DAN PENGKATALOGAN BAHAN PUSM/3/PK01 Prosedur Kerja
3 PENGURUSAN LATIHAN STAF PUSM/1/PK08 Prosedur Kerja
4 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PENGURUSAN DATA PENYELIDIKAN (BPDP) USM.PHS/SPP/BPDP/OK Objektif Kualiti
5 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGURUSAN DATA PENYELIDIKAN (BPDP) USM.PHS/SPP/BPDP/PP Piagam Pelanggan
6 PENGURUSAN DATA PENERBITAN USM PUSM/3/PK02 Prosedur Kerja
7 PEROLEHAN SUMBER MAKLUMAT PERPUSTAKAAN PUSM/2/PK01 Prosedur Kerja
8 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI (BPK) JAN-JUN USM.PHS/SPT/BPK/DR Daftar Risiko
9 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN DATA PENYELIDIKAN (BPDP) JAN-JUN 2022 USM.PHS/SPP/BPDP/DR Daftar Risiko
10 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN KHIDMAT PELANGGAN USM.PHS/SPP/BKP/OK Objektif Kualiti
11 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN REPOSITORI DAN PENERBITAN ILMIAH (BRPI) JAN-JUN 2022 USM.PHS/SPT/BRPI/DR Daftar Risiko
12 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KHIDMAT PELANGGAN USM.PHS/SPP/BKP/PP Piagam Pelanggan
13 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI (BPK) USM.PHS/SPT/BPK/OK Objektif Kualiti
14 PERKHIDMATAN SIRKULASI PUSM/4/PK01 Prosedur Kerja
15 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI (BPK) USM.PHS/SPT/BPK/PP Piagam Pelanggan
16 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN SISTEM DAN REPOSITORI (BSR) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BSR/PP Piagam Pelanggan
17 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN SISTEM DAN REPOSITORI (BSR) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BSR/OK Objektif Kualiti
18 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN CAPAIAN MAKLUMAT (BCM) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BCM/OK Objektif Kualiti
19 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN CAPAIAN MAKLUMAT (BCM) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BCM/PP Piagam Pelanggan
20 OBJEKTIF KUALITI PERPUSTAKAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA USM.PHS/ISO/OK Objektif Kualiti
21 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT & KUALITI (BKKK) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BKKK/PP Piagam Pelanggan
22 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BPPO/OK Objektif Kualiti
23 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BPPO/PP Piagam Pelanggan
24 KAWALAN DOKUMEN PUSM/1/PK01 Prosedur Kerja
25 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BPK/B/PP Piagam Pelanggan
26 OBJEKTIF KUALITI ARKIB USM USM.PHS/PKP/AUSM/OK Objektif Kualiti
27 PIAGAM PELANGGAN ARKIB USM USM.PHS/PKP/AUSM/PP Piagam Pelanggan
28 KAWALAN REKOD PUSM/1/PK02 Prosedur Kerja
29 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI (BPK) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BPK/B/OK Objektif Kualiti
30 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN REPOSITORI DAN PENERBITAN ILMIAH (BRPI) USM.PHS/SPT/BRPI/PP Piagam Pelanggan
31 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN REPOSITORI DAN PENERBITAN ILMIAH (BRPI) USM.PHS/SPT/BRPI/OK Objektif Kualiti
32 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN CAPAIAN MAKLUMAT USM.PHT/BCM/OK Objektif Kualiti
33 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT USM.PHT/BKK/OK Objektif Kualiti
34 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN RUJUKAN DAN SOKONGAN PENYELIDIKAN USM.PHT/BRSP/OK Objektif Kualiti
35 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI USM.PHT/BPK/OK Objektif Kualiti
36 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN REPOSITORI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT USM.PHT/BRTM/OK Objektif Kualiti
37 PENGENDALIAN MAKLUM BALAS PELANGGAN PUSM/1/PK07 Prosedur Kerja
38 TINDAKAN PEMBETULAN PUSM/1/PK05 Prosedur Kerja
39 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN RUJUKAN DAN SOKONGAN AKADEMIK (BRSA) JAN-JUN 2022 USM.PHS/SPP/BRSA/DR Daftar Risiko
40 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN KHIDMAT PELANGGAN USM.PHS/SPP/BKP/DR Daftar Risiko
41 MANUAL KUALITI PUSM/1/MK Manual Kualiti Perpustakaan
42 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN RUJUKAN DAN PERKHIDMATAN DIGITAL AKADEMIK (BRPDA) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BRPDA/PP Piagam Pelanggan
43 OBJEKTIF KUALITI PELANGGAN BAHAGIAN RUJUKAN DAN PERKHIDMATAN DIGITAL AKADEMIK (BRPDA) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BRPDA/OK Objektif Kualiti
44 PERKHIDMATAN PEMBEKALAN ARTIKEL PUSM/4/PK04 Prosedur Kerja
45 OBJEKTIF KUALITI PENGURUSAN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT USM.PHS/PKP/PSTM/OK Objektif Kualiti
46 PIAGAM PELANGGAN PENGURUSAN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT USM.PHS/PKP/PSTM/PP Piagam Pelanggan
47 PENGENDALIAN RUNDING CARA PUSM/4/PK03 Prosedur Kerja
48 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI USM.PHT/BPPO/OK Objektif Kualiti
49 PENGURUSAN RISIKO PUSM/1/PK06 Prosedur Kerja
50 KAWALAN TERHADAP KETAKAKURAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN PUSM/1/PK04 Prosedur Kerja
51 AUDIT DALAMAN PUSM/1/PK03 Prosedur Kerja
52 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN REPOSITORI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT USM.PHT/BRTM/PP Piagam Pelanggan
53 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI USM.PHT/BPK/PP Piagam Pelanggan
54 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN RUJUKAN DAN SOKONGAN PENYELIDIKAN USM.PHT/BRSP/PP Piagam Pelanggan
55 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KORPORAT DAN LATIHAN USM.PHT/BKK/PP Piagam Pelanggan
56 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KHIDMAT PELANGGAN (BKP) USM.PHT/BCM/PP Piagam Pelanggan
57 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN USM.PHT/BPPO/PP Piagam Pelanggan
58 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN ARKIB UNIVERSITI DAN MALAYSIANA USM.PHS/PKP/PAUM/DR Daftar Risiko
59 PENGURUSAN PENGENDALIAN BENGKEL DAN KONSULTASI BERKUMPULAN PUSM/4/PK02 Prosedur Kerja
60 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN RUJUKAN DAN SOKONGAN AKADEMIK USM.PHS/SPP/BRSA/OK Objektif Kualiti
61 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN RUJUKAN DAN SOKONGAN AKADEMIK USM.PHS/SPP/BRSA/PP Piagam Pelanggan
62 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT JAN-JUN 2022 USM.PHS/PKP/PSTM/DR Daftar Risiko
63 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN USM.PHS/PKP/OK Objektif Kualiti
64 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN USM.PHS/PKP/PP Piagam Pelanggan
65 PENGURUSAN SISTEM PERPUSTAKAAN PUSM/1/PK09 Prosedur Kerja
66 PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ICT PERPUSTAKAAN PUSM/1/PK10 Prosedur Kerja
67 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN KORPORAT DAN PENJANAAN KEWANGAN (PKPK) JAN-DIS 2022 USM.PHS/PKP/PKPK/DR Daftar Risiko
68 DAFTAR RISIKO SEKSYEN PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN USM.PHS/SPKP/PPK/DR Daftar Risiko
69 DAFTAR RISIKO SEKSYEN PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN USM.PHS/SPKP/PPK/DR (JUL-DIS) Daftar Risiko
70 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN DATA PENYELIDIKAN (BPDP) JUL-DIS 2022 USM.PHS/SPP/BPDP/DR (JUL-DIS) Daftar Risiko
71 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN RUJUKAN DAN SOKONGAN AKADEMIK (BRSA) JUL-DIS 2022 USM.PHS/SPP/BRSA/DR (JUL - DIS 2022) Daftar Risiko
72 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN ARKIB UNIVERSITI DAN MALAYSIANA (JUL-DIS 2022) USM.PHS/PPK/PAUM/DR(JUL-DIS) Daftar Risiko
73 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (JUL-DIS 2022) USM.PHS/PKP/PSTM/DR (JUL-DIS) Daftar Risiko
74 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN REPOSITORI DAN PENERBITAN ILMIAH (BRPI) JUL-DIS 2022 USM.PHS/SPT/BRPI/DR (JUL-DIS) Daftar Risiko
75 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN SISTEM DAN REPOSITORI (BSR) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BSR/OK1 Objektif Kualiti
76 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN REPOSITORI DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT USM.PHT/BRTM/OK Objektif Kualiti
77 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN KORPORAT DAN PENJANAAN KEWANGAN (PKPK) JULAI - DISEMBER 2022 USM.PHS/PKP/PKPK/DR1 Daftar Risiko
78 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN RUJUKAN DAN PERKHIDMATAN DIGITAL AKADEMIK (BRPDA) PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN USM.PK/BRPDA/OK Objektif Kualiti
79 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI (BPK) JUL-DIS 2022 USM.PHS/SPT/BPK/DR(JUL-DIS) Daftar Risiko
80 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN REPOSITORI DAN PENERBITAN ILMIAH (BRPI) JAN-JUN 2023 USM.PHS/SPT/BRPI/DR (JAN-JUN) Daftar Risiko
81 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN DATA PENYELIDIKAN USM.PHS/SPP/BPDP/DR Daftar Risiko
82 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI (BPK) JAN-JUN 2023 USM.PHS/SPT/BPK/DR(JAN-JUN) Daftar Risiko
83 DAFTAR RISIKO SEKSYEN PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN USM.PHS/SPKP/PPK/DR (JAN-JUN) Daftar Risiko
84 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT & KUALITI (PERPUSTAKAAN KEJURUTERAAN) USM.PK/BKKK/OK Objektif Kualiti
85 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (JAN-JUN 2023) USM.PHS/PKP/PSTM/DR (JAN-JUN) Daftar Risiko
86 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN ASET, INVENTORI & PENYELENGGARAAN USM.PHS/PKP/PAIP/DR Daftar Risiko
87 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PENGURUSAN ASET, INVENTORI & PENYELENGGARAAN USM.PHS/PKP/PAIP/OK Objektif Kualiti
88 PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGURUSAN ASET, INVENTORI & PENYELENGGARAAN USM.PHS/PKP/PAIP/PP Piagam Pelanggan
89 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN KHIDMAT PELANGGAN (BKP) JUL-DIS 2023 USM.PHS/SPP/BKP/DR (JUL-DIS) Daftar Risiko
90 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOLEKSI (BPK) JULAI-DISEMBER 2023 USM.PHS/SPT/BPK/DR(JUL-DIS) Daftar Risiko
91 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN ARKIB UNIVERSITI DAN MALAYSIANA (JUL-DIS 2023) USM.PHS/PPK/AUSM/DR(JUL-DIS 2023) Daftar Risiko
92 DAFTAR RISIKO PHT JUL - DIS 2023 USM.PHT/ISO/PRISIKO Daftar Risiko
93 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN ASET, INVENTORI DAN PENYELENGGARAAN USM.PHS/PKP/PAIP/DR (JUL-DIS) Daftar Risiko
94 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN PENGURUSAN DATA PENYELIDIKAN (BPDP) JUL-DIS 2023 USM.PHS/SPP/BPDP/DR (JUL-DIS 2023) Daftar Risiko
95 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN ASET, INVENTORI & PENYELENGGARAAN USM.PHS/PKP/PPK/DR (JAN-JUN) Daftar Risiko
96 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN RUJUKAN DAN SOKONGAN AKADEMIK (BRSA) JUL-DIS 2023 USM.PHS/SPP/BRSA/DR (JUL - DIS 2023) Daftar Risiko
97 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN RUJUKAN DAN SOKONGAN AKADEMIK (BRSA) JAN-JUN 2023 USM.PHS/SPP/BRSA/DR (JAN - JUN 2023) Daftar Risiko
98 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN KORPORAT DAN PENJANAAN KEWANGAN (PKPK) JUL-DIS 2023 USM.PHS/PKP/PKPK/DRB Daftar Risiko
99 DAFTAR RISIKO PENGURUSAN SISTEM DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PSTM) JUL-DIS 2023 USM.PHS/SPP/PSTM/DR (JUL-DIS 2023) Daftar Risiko
100 DAFTAR RISIKO BAHAGIAN REPOSITORI DAN PENERBITAN ILMIAH (BRPI) JUL-DIS 2023 USM.PHS/SPT/BRPI/DR (JUL-DIS) Daftar Risiko
101 TEST TEST Manual Kualiti Perpustakaan